KOMMUNIKATION VIA HJEMMESIDEN

På forsiden kan du via knappen Login bestille tid, forny recepter*, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne**, og lægesekretæren (evt Sygeplejersken, men vær opmærksom på her, at der kan gå længere tid, inden besvarelse).

Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

 

* Vær opmærksom på at genfornyes en recept ikke umiddelbart samme dag, kan det skyldes at noget af det bestilte medicin først står til at skulle udløbe senere end 1 uge fra den skal gælde.
Sekr. må ikke udskrive medicin der kan gælde, længere tid før, af sikkerhedsmæssige årsager. Dette gælder primært sove/beroligende medicin, samt stærke smertestillende midler .
Klinikken skal samtidig gøre opmærksom på at der ikke længere må udskrives sovemedicin og beroligende medicin over nettet, idet Sundhedsstyrrelsen har udstedt direktiver herom.
Recepter på sovemedicin og beroligende medicin skal hentes personligt i klinikken.

 

** Der kan ikke bestilles tider ved lægerne via e-mail konsultation. Det gøres udelukkende via tidsbestillings feltet og telefonisk via sekretariatet. Børneundersøgelser, kørekort og forsikringsattester skal altid bestilles over telefonen, da der skal sættes længere tid af til disse ting.